Robots a les Escoles

La setmana passada va sortir publicat en diferents mitjans un article sobre l’Escola GOAR, titulat «Robots a les Escoles», que parla de la Innovació i la Tecnologia a les aules, i fa especial referència a l’estada de l’alumne del MIT que va fer una estada a l’Escola el passat Febrer, gràcies a la col·laboració de la Cooperativa.

«Les escoles s’han d’adaptar als nous temps. Ja no serveixen les classes magistrals dels professors amb un llibre editat per una gran editorial; els ordinadors, les tauletes i la tecnologia en general s’han endinsat a les aules per adaptar l’aprenentatge de l’alumne al segle XXI. Aquest és el cas de la històrica Escola Goar de Viladecans»

«Dins dels programes d’intercanvi tecnològic trobem l’aparició de la figura del ‘professor universitari’ procedent del MIT -Massachusetts Institute of Technology-. L’Escola Goar és dins del programa MISTI del centre de Massachusetts, un pla pel qual diferents escoles del món acullen a un alumne de la universitat nord-americana per impartir tallers, especialment de matèries d’STEAM, amb nous models d’aprenentatge. El curs 2019-2020 Julia Gornik ha estat l’estudiant del MIT encarregada de formar els alumnes durant un mes, des de P3 fins a batxillerat.»

«El treball cooperatiu serà la base amb la qual les escoles .. hauran de formar a les generacions del futur. Però aquesta feina ha d’estar controlada pels professors, especialment, amb la introducció de dispositius electrònics a les aules. Els mestres controlen, en el cas del centre viladecanenc, les apps que es poden instal·lar als Netbooks, els correus que poden enviar o les modificacions que han de portar a terme en els diferents treballs»

Us adjuntem l’enllaç del article original de El Llobregat.

https://www.elllobregat.com/noticia/18221/viladecans/robots-a-les-escoles:-la-nova-era-de-leducacio.html

Propostes de projectes per aquest curs 2019-2020

Ja tenim les propostes que ens fan arribar per part de l’Escola en forma de projectes per aquest curs.

En l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum de l’Escola GOAR del pròxim 27 de Febrer , votarem si aprovem o no aquests projectes, a més de presentar-vos una proposta de canvi en el calendari de presentació de projectes per tal d’adequar-los millor al curs escolar.

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum de l’Escola GOAR


Per acord del Consell Rector convoquem a tots els socis a la propera Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum Goar que es celebrarà al centre municipal de promoció econòmica Can Calderón, carrer Andorra 64 de Viladecans, el dia 27 de febrer 2020 a les 18:00 h en primera convocatòria i 18:15 h en segona convocatòria.

Us recordem que segons l’article 6.c els socis consumidors tenen la obligació d’assistir a les reunions d’assemblea degudament convocades, en el cas que no es pugui assistir o delegar el vot, poden enviar la justificació de no assistència al correu electrònic info@coop.escolagoar.cat.


Per agilitzar la identificació dels assistents, s’haurà de presentar el carnet de soci de la cooperativa. Si no disposeu encara del carnet, aquest mateix dia el podreu recollir.

Tal com estableixen els estatus, cada representant només pot tenir dos vots delegats i la representació ha d’esser per escrit , que s’haurà de fer amb el document adjunt

ORDRE DEL DIA
    1. Presentació dels comptes curs 2018-2019.
    2. Aprovació balanç i del compte de resultats per presentar a les Administracions.
    3. Presentació dels projectes adquirits.
    4. Presentació dels projectes per executar en el curs 2019-2020.
    5. Presentació dels pressupostos 2019-2020.
    6. Plecs i preguntes.


Esperant la seva assistència, rebeu una cordial salutació.


Yolanda Cortés Esparcia.
Presidenta.

Viladecans, a 10 de febrer de 2020.

 

Podeu consultar aqui la circular de la convocatòria.

Concessió de la subvenció per al Foment de l’Emprenedoria Social , Solidària i Cooperativa

Com ja es va comunicar en l’anterior Assemblea Ordinària, vàrem presentar el nostre projecte com a candidats a la subvenció i un any després, per fi hem rebut resposta.

Ens hi han concedit una subvenció per un import de 4000€ , que ens ajudaran a poder destinar els ingressos del curs íntegrament a projectes, ja que les d’espesses inicials de la Cooperativa quedaran cobertes.

 

Podeu consultar aqui la resolucio de la convocatòria.