Consell Rector

L’Assemblea escull a 5 persones que formaran el Consell Rector de la Cooperativa: President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i Vocal, que mantindran la proporció de socis, essent 3 representants dels socis consumidors i 2 representants dels socis col·laboradors, i essent sempre el president un soci consumidor.

Actualment, el Consell Rector de la Cooperativa està format pels següents membres:

  • Presidenta: Yolanda Cortés
  • Vicepresident: Xavier Amill
  • Secretari: Miguel Ángel Castro
  • Tresorer: Jose Pérez
  • Vocal: Juan Carlos Tascón

Aquests membres van ser escollits en Assemblea fundacional l’11 de juny de 2018, ratificats en la 1a Assemblea Ordinària del 6 de març de 2019, i tenen un mandat de tres anys des de la seva elecció.

Tal com s’explica en el funcionament, el Consell Rector és el responsable de fer complir el mandat de l’Assemblea.