P202407 – Projecte ClassRoom: Continuïtat

Descripció

Aquesta proposta té com a objectiu donar continuïtat al P202307 – Projecte SmartClassroom , proporcionant mobiliari nou a l’aula d’acord amb els objectius del projecte inicial.

Recursos necessaris

En concret es proposa adquirit un total de 6 taules abatibles amb 30 cadires per completar l’aula.

El cost aproximat d’aquest mobiliari es de 3000€