P202401 – Disseny, simulació i muntatge de circuits pneumàtics

Descripció

Al currículum de Tecnologia de 4t de l’ESO i al Batxillerat Tecnològic apareix el
tema de pneumàtica.
Fins ara aquest tema es dona de forma totalment teòrica, a causa del fet que no disposem
de cap KIT de pneumàtica perquè els alumnes tinguin la possibilitat de veure a la
pràctica el funcionament d’aquests circuits.
El que ens plantegem amb aquest projecte és que l’alumne pugui dissenyar
diferents circuits pneumàtics, simular-los i que posteriorment tingui la possibilitat
de fer el seu muntatge amb components reals.

On, quan i a qui va dirigit

Aquests dissenys, simulacions i posteriors muntatges es durà a terme al llarg del
curs, a les assignatures de Tecnologia de 4t de l’ESO i al Batxillerat Tecnològic.

Recursos necessaris

Els que necessitem per portar a terme el projecte és bàsicament un KIT de
pneumàtica complet format per un compressor silenciós i els elements bàsics per
dissenyar circuits de baixa complexitat.

Com que el preu d’aquests dispositius pneumàtics i del compressor necessari és
elevat, hem considerat que inicialment es podria adquirir un KIT complet i que en
anys posteriors es vagi ampliant els components per poder treballar en grups més
reduïts.

El cost d’aquest KIT complet és de 1.780€

Com ho valorarem

El professorat, amb l’ús continuat d’aquests nous equips, valorarà si el model i característiques el mateix s’adapten a les necessitats i si els alumnes estan satisfets a traves d’una enquesta de satisfacció.