P202405 – Intermatia

Descripció

Intermatia és una plataforma digital d’activitats de matemàtiques que es proposa
com a substituta de l’eina Wiris.

Els avantatges que presenta sobre Wiris són:
● Exercicis classificats en diferents nivells i plantejament gamificat (l’alumne
assoleix els diferents nivells en funció de la puntuació obtinguda en els
nivells inferiors)
● Correcció dels exercicis amb una resolució detallada:

● Disponibilitat immediata de tota mena d’exercicis sense necessitat de
configuració/importació al Docus per part del professorat.
● Accés il·limitat per part de l’alumnat a exercicis d’altres cursos, de forma
que es pot utilitzar com a eina d’atenció a la diversitat.
● Feedback de l’evolució de l’alumnat global i per exercicis.

On, quan i a qui va dirigit

Aquesta aplicació va destinada a substituir l’aplicació de Wiris, i per tant als mateixos alumnes que actualment fan servir Wiris.

Recursos necessaris

El cost aproximat de llicències, que seran renovables anualment es d’uns 4000 €.

Com ho valorarem

El valorarà amb els alumnes i el professorat si el coneixement i aprenentatge adquirit amb aquesta eina es de mes qualitat que el adquirit amb Wiris