P202203 – Support extraaescolar: SteamLabs

Descripció general

Realitzar una programació d’activitats/tallers/xerrades relacionades amb la ciència i la tecnologia amb els següents objectius:

 • Desvetllar la curiositat de l’alumne i la motivació per la Ciència i la Tecnologia
 • Realitzar un acompanyament extraescolar als alumnes en matèries de Ciència i Tecnologia pels treballs de recerca, els projectes de centre (perquè sigui la persona que gestioni la impressora 3D), tallers d’innovació, xerrades d’interés…
 • Coordinar entre l’alumnat activitats de competència científica i tecnològica (STEM)

Aquestes activitats es podrien programar dintre d’un programa de ScienceLAB on es treballin activitats d’experimentació, observació, deducció, comprovació… i un altre programa de TecnoLAB on els tallers siguin per treballar llenguatges de programació, disseny i impressió 3D, fomentar la cultura maker…

Activitats i calendari
 • 10 sessions de 2h setmanals de tallers i activitats de ciència
 • 10 sessions de 2h setmanals de tallers i activitats de tecnologia

Total de 40h

Difusió
 • Circular i/o cartell informant a les famílies de les activitats
 • Butlleti mensual de l’Escola
 • Pàgina Web de l’Escola i la Cooperativa
 • XXSS de l’Escola
 • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Recursos materials: Materials que es pugui necessitar per realitzar els tallers (la impressora 3D del projecte 3 de la cooperativa de consum i s’hauria de fer una programació dels tallers i les activitats)500€
Recursos humans: monitors responsables de coordinar i programar les activitats i fer acompanyament als alumnes1500€
Total2000€
Avaluació
 • Número d’alumnes que facin l’activitat
 • Número d’activitats que es realitzin
 • Formulari d’avaluació per part dels alumnes i dels monitors
Valoració final

Finalment, es van programar tallers tant de ciències con de tecnologia a Primària, ESO i Batxillerat i aquest van ser els tallers oferts:

Un cop rebuda la demanda per part de l’alumnat, es van fer els següents tallers, observant que la gran acceptació a primària ens va obligar a desdoblar tallers.

La distribució dels participants per nivells es pot veure a continuació, comprovant que a primària hem tingut l’acceptació més gran. Del total d’alumnes participants, el 88% són socis de la Cooperativa.

En acabar els tallers, vam demanar als participants que ens responguessin a les següents preguntes:

1.   Del 1 al 10 quant t’ha agradat el taller?

2.   Com consideres la duració del taller ( curta, adequada, llarga)?

3.   Recomanaries aquest taller a altres persones?

4.   Has après algun concepte nou i/o interessant durant l’experiència?

5.   Repetiries l’experiència si fos passible?

6.   Veus alguna forma de millorar el taller?

La majoria de participants posen una nota al taller d’entre 8 i 10, encara que els més petits els valoren entre 9 i 10.

La majoria considera que la durada es adequada, i tornen a ser els petits qui pensen que la durada es troba entre curta i adequada.

Per últim, tots coincideixen en el fet que recomanarien el taller a altres persones, que els han après nous conceptes i que repetirien l’experiència. Podem extreure de tot el dit fins ara, que aquests tallers a primària han sigut un èxit, però no tant a l’ESO i a Batxillerat. De cara al curs vinent es podria plantejar que aquests tallers STEM anessin dirigits únicament a Primària.