P202208 – Renovació de Junior Report

Descripció general

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars editats per l’alumnat amb el suport de periodistes professionals. La comunitat d’estudiants que participen en el projecte analitza l’actualitat, entrevista personatges rellevant de la ciutat i aprèn a identificar les fake news mentre treballen com a periodistes en la seva redacció escolar.

És una Revista digital totalment professional, de què podeu conèixer més detalls en la presentació adjunta .

Objectius:

 • Projecte de revista digital GOAR
 • Competència comunicativa
 • Competència lingüística
 • Competència TAC
 • Treball en equip
Activitats i calendari

Tot el curs. Durant el primer any es posarà en marxa creant una estructura estable que posi les bases sòlides dels projectes. Tres o quatre notícies setmanals.

Difusió
 • Circular informativa de l’Escola
 • Butlletí trimestral de l’Escola
 • Pàgina Web de l’Escola
 • XXSS de l’Escola
 • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Dos professionals que coordinen, gestionen, fan seguiment i correcció periodística2030€
Total2030€
Avaluació
 • Nombre de notícies i newsletters publicats.
 • Nombre de visualitzacions a la pàgina web i les diferents xarxes socials de l’escola.
 • Alumnes participants.
 • Enquesta de satisfacció a les famílies.
Valoració final

El projecte aquest any ha quedat emmarcat en dues hores setmanals a 2on d’ESO i dues hores setmanals a 4rt d’ESO en comptes de ser un projecte voluntari sense càrrega lectiva. Això ha fet que es publiquessin periòdicament articles de tota mena (notícies, articles d’opinió, entrevistes, reportatges…). El seguiment i acompanyament de la periodista professional i el fet que els articles es publiquin en un web fa que l’aprenentatge sigui molt contextualitzat.