P201903 – 3D: Disseny i impressió

Descripció general

Aquest projecte, a més de treballar i fomentar la competència digital, té com a objectiu apropar als nostres alumnes al coneixement del disseny i la impressió 3D i que puguin aplicar-ho per a desenvolupar i imprimir projectes STEAM que hagin treballat a classe.

Per una banda introduirem el disseny 3D als alumnes de primària amb petits reptes i amb el coneixement de software per a dissenyar. I en el cas dels alumnes de Secundària i Batxillerat faran ús tot el curs d’acord amb la programació d’aula de l’àrea de tecnologia i en el cas de necessitar fer impressions pels seus Treballs de recerca i els projectes Talent a les aules.

També es pot fer ús de la impressora al projecte de suport extraescolar de ciència i tecnologia.

Objectius educatius

 • Fomenten la creativitat i les habilitats de resolució de problemes: la principal contribució de les impressores 3D és la seva capacitat per materialitzar idees en objectes reals. Aquesta funcionalitat provoca un canvi de mentalitat en l’alumne que ha de resoldre els possibles obstacles que sorgeixen en el món físic aplicant la creativitat i innovant fins a aconseguir l’objectiu desitjat. L’adquisició d’aquestes habilitats millora la preparació dels estudiants per al futur en el món del treball.
 • Generar més interacció: les impressores 3D converteixen l’experiència d’aprenentatge en un procés molt més juganer i atractiu. Volem que a l’ escola es creen espais comuns on l’alumnat pot explorar conjuntament
 • Capturen l’interès dels estudiants: la capacitat d’aprendre a través de la pràctica i veure el resultat real dels seus dissenys fan que els estudiants estiguin més interessats i més motivats. Això és especialment interessant per als estudiants amb problemes d’atenció que aconsegueixen millorar la seva capacitat de concentrar-se. En definitiva, passar de la teoria a l’auto creació pot ser un gran al·licient en el procés d’aprenentatge.
 • Faciliten la tasca del professor: els temes de ciència, tecnologia, Enginyeria i matemàtiques tenen grans aliats en impressores 3D, ja que permeten traslladar a un escenari real conceptes que de vegades són difícils d’explicar. No obstant això, tot i que el seu ús és generalment associat amb aquests temes, les impressores 3D també es poden utilitzar en àrees com la geografia o la història per recrear mapes topogràfics o llocs i personatges, com un exemple.
 • Promoure la col·laboració entre diferents temàtiques i departaments: diverses experiències han demostrat que l’ús d’impressores 3D en el camp educatiu fomenta la col·laboració entre diferents matèries i especialitats i promou el treball en equip.

Activitats i calendari

 • 2n trimestre: Els alumnes de 6è (primària) dissenyaran un clauer amb el seu nom d’avatar (projecte Star Goar) i posteriorment l’imprimiran en 3D
 • Els alumnes de Secundària i Batxillerat faran ús tot el curs a l’assignatura de tecnologia i en projectes d’escola i/o externs.
 • Projectes inter-etapes basat en reptes, aquest estaran dintre dels projectes que s’estan programant a cada cicle de primària i a secundària. Buscar activitats i reptes on els alumnes de primària hagin de desenvolupar un projecte i després els passin a secundària perquè el verifiquin i el puguin imprimir en 3D.

Difusió

 • Vídeo explicatiu per part dels alumnes del procés de disseny i impressió 3D
 • Pàgina Web
 • Instagram
 • Twitter

Recursos i pressupost

2 impresores 3D ENTER3 1290€
   
Total 1290€

 

Aquí us deixem el document original en format PDF

Valoració

S’han realitzat diferents projectes d’impressió 3D amb alumnes de secundària i un Projecte d’iniciació de disseny 3D per dissenyar, crear i imprimir el seu propi clauer a 6è de primària

A mes, durant el confinament per COVID de la Primavera de 2020, les 3 impressores van estar sense parar ni un minut a casa d’en Miguel Àngel Castro imprimint viseres pels hospitals i residències d’avis. Es van fer més de 60.