P202004 – Creació d’espais a Infantil

Descripció general

Creació de nous espais amables i relaxats a l’etapa d’infantil que permeten una metodologia globalitzadora i activa on es promou un procés d’aprenentatge perquè l’infant investigui i experimenti sent ell el protagonista del seu aprenentatge. Per altra banda, aquests espais donen continuïtat a l’escola bressol i possibiliten les interaccions entre els infants.

Són espais a les aules o externs, on s’ofereixen materials variats i estructurats, perquè els infants puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.

Activitats i calendari
  • Transformació d’aules de P3 creant un espai de lectura, un espai de relaxació i diversos espais de joc simbòlic.
  • Espai d’escenificació a l’exterior

Començar al mes de febrer i d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs.

Difusió
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Excola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Material: escenari, roba/disfresses, mobiliari per crear espais, material per realitzar joc simbòlic. 3500€
Total3500€
Valoració

La creació d’espais a les aules de P3 ens ha permet crear un espai amable i relaxat donant continuïtat a l’escola bressol i possibilitant les interaccions entre els infants així com la creació de diferents entorns d’aprenentatge. 

Els nostres infants de P3 han guanyat en autonomia i les relacions entre iguals han estat més fluides possibilitant així l’evolució del seu llenguatge. 

Els tres principals entorns que hem pogut crear han estat un espai de motivació pel món dels contes, un espai de relaxació i diferents propostes de joc simbòlic.