P202004 – Creació d’espais a Infantil

Descripció general

Creació de nous espais amables i relaxats a l’etapa d’infantil que permeten una metodologia globalitzadora i activa on es promou un procés d’aprenentatge perquè l’infant investigui i experimenti sent ell el protagonista del seu aprenentatge. Per altra banda, aquests espais donen continuïtat a l’escola bressol i possibiliten les interaccions entre els infants.

Són espais a les aules o externs, on s’ofereixen materials variats i estructurats, perquè els infants puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.

Activitats i calendari
  • Transformació d’aules de P3 creant un espai de lectura, un espai de relaxació i diversos espais de joc simbòlic.
  • Espai d’escenificació a l’exterior

Començar al mes de febrer i d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs.

Difusió
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Excola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Material: escenari, roba/disfresses, mobiliari per crear espais, material per realitzar joc simbòlic. 3500€
Total3500€

Aquí us deixem el document original en format PDF