P202403 – Creació d’espais exteriors a Educació Infantil

Descripció del projecte

Creació d’espais exteriors basats en el joc simbòlic i motrius que permetin
experiències d’aprenentatge globalitzades, significatives fonamentades en els
interessos i necessitats dels infants. Els hi permetran la capacitat d’aprendre per sí
mateixos, tot respectant els diferents ritmes evolutius. Seran experiències basades
en el joc, l’experimentació i el moviment. Es crearan també contextos
col·laboratius i emocionalment positius.
Els diferents espais que es crearan serà l’espai de vehicles, espai de joc simbòlic,
espai motriu i ampliar l’espai de teatre.

On, quan i per a qui va destinat

Les activitats relacionades amb aquest projecte serà la creació dels següents espais exteriors;

  • espai de vehicles
  • espai de joc simbòlic
  • espai motriu
  • espai de disfresses.

Començara al mes de febrer.

Recursos necessaris

Donat que l’objectiu és proporcionar part del mobiliari per crear espais i material per realitzar joc simbòlic, no té de moment un cost fix, que dependrà del mobiliari finalment escollit. Assignem doncs una previsió de cost orientatiu d’aquesta actuació que es valora en uns 2000 €

Com ho valorarem

Un cop finalitzat el curs, tots els docents que han passat per aquestes aules, valoraran si aquesta creació d’espais ha millorat el procés d’aprenentatge de l’Infant i en quin sentit, proporcionant-nos un petit informe amb les seves conclusions.