P202104 – Ampliació del Laboratori de ciències

Descripció general

Com no s’ha pogut realitzar el projecte P202003 – Support extraaescolar: SteamLabs durant el Curs 2019-2020, degut a la situació pandèmica, el Consell Rector de la Cooperativa, juntament amb el professorat de l’Escola, hem determinat dedicar aquest remanent a adquirir materials pel Laboratori

D’aqueta maneraels nostres fills tindran més material per poder experimentar i el.laborar
projectes. Aquesta adquisició és complementària a altres material que ha adquirit
l’Escola.

Activitats i calendari

La utilització d’aquests dispositius seria un cop a la setmana per part del curs de 3r de la ESO durant dos trimestres i a 2n i 4t de la ESO i 1r de Batxillerat es redueix el seu us a un trimestre.

Difusió
  • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
2x Microscopi semiplanoacromàtic Bioblue BB-4260.1.069,64 €
1x Microscopi lcd Microblue MB-1051-LCD513,04 €
1x Estereomicroscopi triocular Stereoblue SB-1903-S.549,34 €
1x Mesurador multiparamétric pH-CE.OD-gC Edge HI-2020568,70 €
1x Balança precisió Nahita 5173-100297,66 €
1x Agitador magnetic amb calefacció  LSCI ACS-160266,20 €
8x Pipetejedor manual amb filtre Iselina160,00 €
5x Termometre digital contacte Herter 598960,00 €
1x Micrótom mecànic manual de mà Nahita 80,00 €
Total3564,58 €

Avaluació

  • Formulari d’avaluació per part dels alumnes i dels técnics o profesors.
Valoració

Els nous materials de laboratori permeten que l’alumnat interaccioni amb dispositius actualitzats i que es pugui fer noves propostes didàctiques més atractives. Els nous materials fan possible el treball per parelles i així augmenta el temps de manipulació per part de l’alumnat.

És fonamental que els alumnes reconeguin l’espai d’investigació com un espai innovador i canviant que s’adapta als nous temps.