P202301- Creació d’espais d’infantil

Descripció del projecte

Aquest és un projecte de continuïtat, ja que durant els cursos 2019-2020 i 2021-2022 ja s’ha dut a terme aquesta creació d’espais als nivells de P3 i P4 d’Infantil i el que es desitja és donar continuïtat al projecte iniciat, finalitzant la seva aplicació al nivell P5 que ens queda pendent.

On, quan i per a qui va destinat

Els destinataris d’aquest projecte seran doncs els alumnes dels dos cursos de P5 d’ensenyament Infantil, que en gaudiran durant tot el curs, amb les diferents activitats que es programin per part dels mestres per fer servir aquests espais.

Recursos necessaris

Donat que l’objectiu és proporcionar part del mobiliari per crear espais i material per realitzar joc simbòlic, no té de moment un cost fix, que dependrà del mobiliari finalment escollit. Assignem doncs una previsió de cost orientatiu d’aquesta actuació que es valora en uns 1.700 €

Com ho valorarem

Un cop finalitzat el curs, tots els docents que han passat per aquestes aules, valoraran si aquesta creació d’espais ha millorat el procés d’aprenentatge de l’Infant i en quin sentit, proporcionant-nos un petit informe amb les seves conclusions.

Valoració

La creació d’espais a les aules d’I5 ens ha permes donar continuïtat als d’I3 i I4 creant un espai de cohesió, integració i participació en els que els infants poden interaccionar amb més autonomia.
S’han pogut crear diferents entorns d’aprenentatge que permeten una metodologia més activa en la que es posa el focus al protagonisme del mateix infant en un marc de benestar.