P202209 – Ampliació del Laboratori de ciències

Descripció general

La classe de laboratori porta anys al nostre centre, però amb un material obsolet que poc a poc s’està renovant. L’any passat ja es va fer una inversió, que els nostres infants van rebre molt positivament, ja que ho van agrair gaudint més d’aquesta classe i els mestres també gaudeixen més, ja que ha augmentat la motivació dels seus alumnes. Amb l’intenció de que els nostres fills tinguin més material per poder experimentar i el.laborar projectes nous.

Aquesta adquisició és complementària a altres material que ha adquirit l’escola.

Activitats i calendari

Dintre de l’horari escolar.

Difusió
  • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Pendent d’elaborar llista de material fins a assolir el pressupost màxim600 €
Total600 €

Avaluació

  • Formulari d’avaluació per part dels alumnes i dels técnics o profesors.