P202307 – Projecte SmartClassroom

Descripció

Al curs 2021-2022, l’ajuntament de Viladecans a encarregat a un equip de professors de la UOC i de la Universitat de Barcelona, que impulsessin el co-disseny d’un espai d’aprenentatge amb la col·laboració del professorat, alumnat i famílies.

D’aquest procés, que ha donat com a resultat un informe a títol consultiu, s’ha proposat un redisseny de l’actual sala multiússos de l’escola situada al pis principal, i on habitualment en fan també les reunions amb els pares i mares.

La proposta de disseny seria similar a la mostrada en renderització 3D adjunta.

El que es suggereix és, cofinançar juntament amb l’Escola i la Titularitat, la implantació de la proposta de disseny que s’ha fet par part de l’equip impulsor, ja que considerem que amb la participació en aquest projecte aconseguirem, un model d’espai polivalent que fomenti el màxim d’eficient, agradable i satisfactori el procés d’aprenentatge i l’estada al centre, i també que contribuir a la millora d’un context i línia d’innovació educativa.

On, quan i a qui va dirigit

Aquesta actuació es farà durant aquest curs, en dates encara per determinar, i la proposta és que en puguin gaudir d’aquest nou espai tots els alumnes del centre, que podran fer-lo servir com a espai més adequat per diferents activitats planificades pels professors en funció de les matèries: xerrades, debats, treballs en equip, exposicions, etc.

Recursos necessaris

Com s’ha dit, la idea és cofinançar, juntament amb l’escola, les obres i compra de mobiliari necessari, fent una aportació per part de la Cooperativa d’un import de 6.000 €

Com ho valorarem

Tant els mateixos alumnes com els professors faran una valoració a final de curs del nou espai, de forma que ens permeti introduir millores i necessitats no detectades fins ara, i si s’escau, estendre el projecte a la resta d’aules de l’escola.

Valoració

L’ús de l’aula permet una metodologia més activa i múltiples configuracions de l’espai.
Algunes activitats que s’hi fan són:

  • L’apadrinament lector entre alumnat de diferents cursos.
  • Els racons de cicle inicial, que són 6 propostes d’activitats en un mateix espai.
  • Treballem en capses d’aprenentatge a cicle mitjà i superior.
  • Treball en grup cooperatiu a secundària.
  • Debats i exposicions orals.
  • Espai de reunions i trobades de delegats.
  • Espai de presentació d’experiències entre professionals de les escoles de la xarxa Creixen i Trams.

Adjuntem horari d’us de l’aula: