P202205 – Panells interactius

Descripció general

Les PDI que tenim actualment a l’escola a cicle inicial, va ser una dotació per part de l’Ajuntament de Viladecans fa 11 anys. Aquestes van portar una transformació digital al centre per diferents motius:

 • Augment de la motivació dels i de les alumnes; les classes són més atractives.
 • Més participació i interacció de l’alumnat
 • Adaptació dels recursos a qualsevol àrea i nivell d’aprenentatge.
 • Treball amb metodologies diferents: individual, treball cooperatiu, per grups…
 • Reutilització i/o modificació de les activitats fetes pel professor o professora o per altre professorat.
 • Font de recursos multimèdia il·limitada.
 • Aprenentatge senzill i fàcil d’utilitzar.

Actualment, no podem fer un ús d’aquestes PDI perquè han quedat obsoletes per varies raons:

 • La part tàctil no funciona
 • El software de la pissarra ja no s’actualitza i els dispositius del professorat és més actual i ho fa incompatible.
 • No les podem utilitzar amb interacció o participació de l’alumnat i només s’estan utilitzant com a pantalla blanca per a projectar.

El professorat està creant i programant una sèrie d’activitat que siguin més motivadores amb diferents recursos digitals que no poden aprofitar amb l’alumnat pel seu procés d’aprenentatge.

Apostem a nivell de l’Escola per panells interactius perquè porta una sèrie d’avantatges a diferència de les PDI anteriors:

 • No necessiten un canó per projectar
 • Visibilitat amb qualsevol il·luminació i des de qualsevol angle
 • El so està inclòs dintre del panell i fa que no depenguem d’un cable per a connectar al dispositiu (es trenquen molt fàcilment i de vegades fan soroll quan no s’utilitzen)
 • Es pot utilitzar amb diferents sortides d’imatge i so (VGA, HDMI, USB, USB-C)
 • El professorat i l’alumnat pot fer mirroring amb qualsevol dispositiu (mòbils, tauletes, chromebook, ordinadors ja sigui Android, IOS, Google…) i des de qualsevol punt de la classe.
 • Memòria interna i connectivitat wifi amb entorn Google Workspace i Microsoft 365 per poder guardar al núvol i compartir al moment amb l’alumnat o amb les famílies les activitats fetes a classe.
 • Ús del panell sense necessitat de connectar dispositius
 • Incorpora Android i es poden descarregar aplicacions per treballar amb l’alumnat a classe
 • Incorpora un software propi on el professorat pot crear activitats interactives
 • Incorpora micròfon intern i es poden fer videoconferències amb alumnat que estigui confinat amb persones expertes d’algun projecte que s’estigui treballant a classe perquè puguin interactuar amb l’alumnat.
 • Fan formació del funcionament del panell i del software al professorat.
Activitats i calendari

El projecte de panells interactius seria transversal perquè es pot utilitzar a totes les matèries i de tot el curs perquè tindria un ús diari a les aules.

Difusió
 • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
 • Pàgina Web de l’Escola
 • XXSS de l’Escola
 • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
2x Panell interactiu Clevertouch4000€
2x Suport de paretinclós
Formacio al profesorat inclós
Total4000€
Avaluació
 • Quantitat d’activitats en les quals pot participat i interactuar l’alumnat.
 • Quantitat d’activitats que pot crear el professorat mitjançant l’ús de les aplicacions pròpies i/o descarregades del panell i projectant-les.
 • Valoració de l’alumnat

Valoració final

L’alumnat pot interactuar ara amb la pantalla i participar de les diferents activitats pedagògiques que es realitzen a les classes, cosa que era molt més complex amb les pissarres digitals.

D’altra banda, ens ha permès, de retruc, renovar els projectors de dues aules on teníem projectors obsolets.