P201902 – Dotació Mitjans audiovisuals

“L’Educació Audiovisual és un dels pocs instruments que professorat i

alumnat tenen per començar a desafiar la gran desigualtat de coneixement i

de poder que existeix entre els que fabriquen la informació pel seu propi

interès i els qui la consumeixen innocentment com si es tractés de notícies o

diversió.»

Len Masterman

Descripció general

Aquest projecte té com a objectius dotar a l’Escola Goar dels mitjans audiovisuals necessaris per a dur a terme en les condicions òptimes els projectes audiovisuals que ja actualment estan en funcionament i alhora poder ampliar les pràctiques pedagògiques amb ús de mitjans audiovisuals.

Els nous llenguatges de comunicació demanen un coneixement de tècniques i recursos que justifiquen disposar d’eines actualitzades per a aconseguir resultats reeixits i de qualitat.

L’objectiu fonamental de la competència bàsica en Educació Audiovisual és aconseguir que l’alumnat sàpiga llegir i escriure missatges audiovisuals i així esdevingui capaç de fer un ús racional dels mitjans de comunicació audiovisuals.

Les noves generacions d’infants i joves estan cada vegada més en contacte amb els mitjans de comunicació i gran part dels coneixements que tenen els hi arriben a través d’aquests mitjans, i especialment a través de la televisió i d’Internet. Per aquest motiu creiem que avui, per esdevenir un ciutadà format adequadament és necessari saber interpretar críticament els missatges audiovisuals, saber-se expressar utilitzant aquests mitjans i conèixer mínimament els elements que componen la comunicació audiovisual.

L’Escola Goar ja té una trajectòria rica en l’organització d’esdeveniments amb requeriments audiovisuals però no sempre ha disposat dels mitjans adequats i òptims per a dur-los a terme amb les qualitats desitjades. La proposta que es fa per part del professorat que treballa amb els mitjans audiovisuals on per totes les etapes educatives es contemplen la realització de projectes que es beneficiaran de disposar d’aquests recursos, tal com llistem:

Escola

 • Gravació de projectes educatius de centre
 • Gravació de projectes de centre dintre de l’assignatura de Cultura Audiovisual (alumnes)

Infantil

 • Representació de contes i poemes
 • Treball per ambients
 • Danses d’educació musical
 • Activitats d’expressió oral on els alumnes puguin veure com ho han fet
 • Exposició dels projectes
 • Súper llibre

Primària

 • Treball d’Arts Escèniques (memòria del projecte)
 • Musical (enregistrament de veu, edició de veu, making of)
 • Gravació de dinàmiques del projecte d’emocions
 • Book tràiler
 • Curtmetratges on es treballi la imatge i el so
 • Activitats de Stop Motion
 • Diferent tipologia textual: (telenotícies amb croma, recitació de poesia amb imatges, entrevista, text argumentatiu)
 • Treball d’expressió oral
 • Projectes d’anglès: storytelling, talk for writing and recipes
 • Projecte cooperatives de 5è (programa Ajuntament de Viladecans)

Secundària

 • Debats
 • Curtmetratges/storyboard
 • Lliga de debats
 • Recreació d’obres literàries
 • Reportatges històrics
 • Notícies de temes d’actualitat
 • Gravació de projectes de la Science week
 • Treball per projectes
 • Cooperatives d’alumnes

Activitats i calendari

Les activitats d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs. Festival

Difusió

Recursos i pressupost

Equip informàtic 1.500€
Equip de So 470€
Software Logic Pro 290€
Pressupost imatge 3351€
   
Total 5611€

 

Valoració

Amb el material de comunicació audiovisual s’han pogut dur a temer diferents projectes a totes les etapes. 

Per una banda s’han gravat i editat vídeos per donar a conèixer a les famílies projectes d’escola que després hem publicat a les xarxes socials i al nostre canal de youtube: 

Gràcies al material audiovisual hem pogut fer ús a l’escola per gravar projectes i també l’han pogut utilitzar els nostres alumnes per dur a terme diferents activitats. Aquest material el valorem molt positiu perquè ens deixa mostrar a les nostres famílies molts dels projectes que fem a l’escola i per altra banda ens aporta un valor molt important per fer coneixedors/es al nostre alumnat d’un altre llenguatge, en aquest cas l’audiovisual.