P202202 – Ampliació de mitjans audiovisuals

Descripció general

Aquest projecte té com a objectiu ampliar els Mitjans audiovisuals de l’escola, ja que és un dels projectes que està en funcionament i alhora poder ampliar les pràctiques pedagògiques amb ús de mitjans audiovisuals.

Això ens permetrà a Infantil:

 • Representació de contes i poemes
 • Treball per ambients
 • Danses d’educació musical
 • Activitats d’expressió oral on els alumnes puguin veure com ho han fet
 • Exposició dels projectes
 • Súper llibre

Això ens permetrà a Primària:

 • Treball d’Arts Escèniques (memòria del projecte)
 • Musical (enregistrament de veu, edició de veu, making of)
 • Gravació de dinàmiques del projecte d’emocions
 • Book tràiler
 • Curtmetratges on es treballi la imatge i el so
 • Activitats de Stop Motion
 • Diferent tipologia textual: (telenotícies amb croma, recitació de poesia amb imatges, entrevista, text argumentatiu)
 • Treball d’expressió oral
 • Projectes d’anglès: storytelling, talk for writing and recipes
 • Projecte cooperatives de 5è (programa Ajuntament de Viladecans)

Això ens permetrà a Secundària:

 • Debats
 • Curtmetratges/storyboard
 • Lliga de debats
 • Recreació d’obres literàries
 • Reportatges històrics
 • Notícies de temes d’actualitat
 • Gravació de projectes de la Science week
 • Treball per projectes
 • Cooperatives d’alumnes
Activitats i calendari

Les activitats es realitzaran d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs.

Difusió
 • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
 • Pàgina Web de l’Escola i la Cooperativa
 • XXSS de l’Escola
 • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
1x Càmera de 1 objectiu800€
1x Renovació de material500€
Total1300€
Avaluació
 • Nombre de projectes elaborats des de parvulari fins a batxillerat.
 • Enquestes i informes de valoració: alumnes i docents.
 • Avaluació de l’organització i disposició del material.
Valoració final

El nou material ha facilitat aprofundir en activitats manipulatives i cooperatives per part de l’alumnat en les matèries de comunicació audiovisual i plàstica. A més, les orles dels diferents cursos s’han fet gràcies al material proporcionat per la cooperativa.