P202206 – Ampliació d’espais a Infantil

Descripció general

Creació de nous espais amables i relaxats a l’etapa d’infantil que permeten una metodologia globalitzadora i activa on es promou un procés d’aprenentatge perquè l’infant investigui i experimenti sent ell el protagonista del seu aprenentatge. Per altra banda, aquests espais donen continuïtat a l’escola bressol i possibiliten les interaccions entre els infants.

Són espais a les aules o externs, on s’ofereixen materials variats i estructurats, perquè els infants puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.

Activitats i calendari

Transformació d’aules de P4 creant un espai de lectura, un espai de relaxació i diversos espais de joc simbòlic i un Espai d’escenificació a l’exterior

Començament al mes de gener 2022 i d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs.

Difusió
  • Difusio de material audiovisual on es vegi l’us dels nous equips
  • Pàgina Web de l’Escola i la Cooperativa
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost
Material: roba/disfresses, mobiliari per crear espais, material per realitzar joc simbòlic.1000€
Total1000€
Avaluació
  • Valoració dels infants.
  • Graella d’observació per part de les mestres.
  • Avaluació del procés d’aprenentatge per poder modificar el que sigui necessari per part de les mestres.