P202006 – Realitat Virtual

Descripció

La realitat virtual és una tecnologia que permet entrar a escenaris digitals en primera persona. És un complement a les noves metodologia d’aprenentatge que comencem a treballar a l’escola i que fa un aprenentatge més innovador, interactiu, participatiu i creatiu.

Per altra banda ens permet vincular el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat amb les necessitats reals de l’aula, fomentant una millora continua. Ajudem a l’alumnat a que sigui capaç d’extreure coneixements i informació més objectiva i real.

A través de la realitat virtual l’alumnat pot treballar amb projectes creats a repositoris, amb apps (com per exemple Cospaces), amb el cube merge i poder crear els seus propis escenaris, aprenentatges, continguts…

Aquest projecte és una continuïtat al treball de la realitat augmentada que es realitza a infantil i a cicle inicial.

Experiències d’utilització de la realitat virtual a les aules:

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/experiencias-con-realidad-virtual/

Activitats i Calendari

Projecte transversal que es pot treballar a totes les assignatures i incloure dintre dels treballs per projectes.

La seva calendarització serà al llarg de tot el curs

Difusió
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i presupost
  • Ulleres virtuals amb els programes educatius: 340€
  • Kit càmera 360º (càmera, trípode, funda) 60€
  • Estabilitzador multiusos 100€

Total: 500€

Avaluació

Quantitat de projectes que han utilitzar la realitat virtual

Formulari de valoració per part dels alumnes i dels professors

Aquí us deixem el document original en format PDF