Com neix el projecte?

Els gerents de Creixen i el director de l’Escola Goar, en representació dels professors, ens presenten la idea de la constitució d’una cooperativa de consum per donar suport a la part tecnològica de l’educació dels nostres fills.

Estem convençuts que famílies i escola hem de treballar conjuntament pel bé del projecte educatiu dels infants, per ajudar-los a ser adults independents, però actualment les famílies, amb tantes innovacions que existeixen a la nostra societat, no podem seguir el ritme dels nostres fills.

Per això, l’escola i els professors volen posar a l’abast dels pares el coneixement dels projectes tecnològics pels nostres fills que es poden desenvolupar a l’escola, projectes que necessiten un finançament i una formació especial, cosa que volem aconseguir mitjançant la cooperativa creada.

L’escola, ara mateix, té dins del seu projecte educatiu la innovació tecnològica i científica, però compta amb material bàsic, a causa del seu pressupost limitat. El que volem des de la cooperativa és proveir l’escola d’un material millor i en més quantitat per poder proporcionar als nostres fills/es els coneixements que els preparin per a un futur tecnològic i innovador.

Per altra banda, l’escola Goar forma part del projecte de La Fundació Tr@ms, que és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari del centre.

La cooperativa se centrarà a facilitar els medis per poder assolir els projectes tecnològics que s’aprovin en la seva Assemblea. Aquests projectes podran ser proposats tant pels mestres, que són qui coneixen millor les necessitats tècniques pedagògiques, com pels mateixos pares.