Escriu aqui la teva adreça de correu electronic de contacte
Escriu aqui el motiu de la teva consulta
Selecciona el tipus de relacio que tens actualment amb la Cooperativa

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COOPERATIVA DE CONSUM DE L’ESCOLA GOAR, SCCL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COOPERATIVA DE CONSUM DE L’ESCOLA GOAR, SCCL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ CIRCUNVAL.LACIÓ 50,08840 VILADECANS, BARCELONA, o al correu electrònic INFO@COOP.ESCOLAGOAR.CAT.