Inscripció

Si ets pare, mare o tutor d’un alumne de l’Escola Goar, o ets membre del seu personal docent o no docent, i vols formar part de la nostra cooperativa com a soci, completa i signa els documents adjunts, i presenta’ls a la secretaria de l’Escola Goar al c./Circumval·lació 50, de Viladecans, en un sobre tancat a l’Atenció de la Cooperativa, i ens el faran arribar per inscriure’t.