P202005 – Iniciacio a la Realitat Augmentada

Descripció

La Realitat Augmentada és una eina tecnològica que permet a l’alumne poder interaccionar entre el món real i el món virtual, a més de potenciar les competències bàsiques digitals i comunicatives.

Gràcies a la Realitat Augmentada(RA) podem facilitar la comprensió de fenòmens complexos de manera més comprensiva, rica, detallada i complementada mitjançant les dades digitals afegides.

Merge Cube ens permet poder apropar aquesta realitat a l’alumnat a través d’hologrames i combinar la realitat augmentada amb la realitat virtual. Es pot utilitzar amb dispositius mòbils, tauletes i ulleres de realitat virtual.

Aquest projecte és una iniciació per tal de que els alumnes treballin amb la realitat augmentada a infantil i primer cicle de Primària i tingui una continuat als altres cicles de primària, Secundària i Batxillerat amb realitat virtual.

Activitats i Calendari

Projecte transversal que es pot treballar a totes les assignatures, treball per projectes, ambients… a través de aplicacions gratuïtes i/o de pagament.

A més es poden descarregar o crear dissenys 3D de repositoris o creats pels alumnes en altres etapes.

Difusió
  • Circular i/o cartell informant a les famílies de les activitats
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Excola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i presupostos
  • Formació del professorat: 200.-euros
  • Merge cub: 300.-euros

Total: 500€

Aquí us deixem el document original en format PDF