P202207 – Renovació de WIRIS Quizzes

Descripció general

Integració de l’eina WIRIS Quizzes al Docus. Aquesta eina ens permet adaptar el Docus a un entorn matemàtic. D’aquesta forma, permet a l’alumnat interactuar amb objectes matemàtics, obtenir infinites activitats autogenerades i un feedback que analitzi la seva resposta (l’eina és capaç d’analitzar quin tipus de resposta ha donat l’alumne i explicar perquè és correcta o parcialment correcta).

Els objectius de l’ús d’aquesta eina són:

  • Oferir recursos de treball autònom a l’alumnat per tal de millorar el seu rendiment.
  • Treballar la seguretat envers l’assignatura i reduir, així, l’ansietat matemàtica.
  • Fer un seguiment personalitzat i adaptat al ritme de treball, de forma que el professorat tingui més informació sobre l’alumne i l’alumne obtingui un feedback ajustat a les seves necessitats.
Activitats i calendari

Com el curs passat es va provar aquesta aplicació i ha la valoració dels joves com dels professors ha estat molt positiva,  el professorat de Matemàtiques de l’ESO i Batxillerat, volen continuar treballant amb aquesta aplicació.

Difusió
  • A través de Docus
  • Us a les sessions de classe
Recursos i pressupost
Llicència WIRIS pel curs 2020-2021 per a 346 alumnes i 5 professors
(Renovació anual)
1100€
  
Total 1100€
Avaluació

Podrem avaluar la utilitat de l’eina si es donen els següents indicadors observats pel professorat:

  • Major seguretat envers l’assignatura per part de l’alumnat.
  • Major capacitat per a detectar dificultats.
  • Major flexibilitat per a adaptar la pràctica als diferents ritmes de l’alumnat dins una mateixa aula i, per tant, millor funcionament de les sessions de classe.
Valoració final

S’ha consolidat com a eina d’avaluació i estudi autònom. S’ha anat estenent el seu ús i es va introduint de forma gradual com a complement del Docus que permet operar amb llenguatge matemàtic.