P202003 – Support extraaescolar: SteamLabs

Descripció general

Realitzar una programació d’activitats/tallers/xerrades relacionades amb la ciència i la tecnologia amb els següents objectius:

  • Desvetllar la curiositat de l’alumne i la motivació per la Ciència i la Tecnologia
  • Realitzar un acompanyament extraescolar als alumnes en matèries de Ciència i Tecnologia pels treballs de recerca, els projectes de centre (perquè sigui la persona que gestioni la impressora 3D), tallers d’innovació, xerrades d’interés…
  • Coordinar entre l’alumnat activitats de competència científica i tecnològica (STEM)

Aquestes activitats es podrien programar dintre d’un programa de ScienceLAB on es treballin activitats d’experimentació, observació, deducció, comprovació… i un altre programa de TecnoLAB on els tallers siguin per treballar llenguatges de programació, disseny i impressió 3D, fomentar la cultura maker…

Activitats i calendari
  • 10 sessions de 2h setmanals de tallers i activitats de ciència
  • 10 sessions de 2h setmanals de tallers i activitats de tecnologia

Un total de 40h

Difusió
  • Circular i/o cartell informant a les famílies de les activitats
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
Recursos i pressupost

Materials que es pugui necessitar per realitzar els tallers (la impressora 3D del projecte 3 de la cooperativa de consum i s’hauria de fer una programació dels tallers i les activitats)

300€
Humans (monitors responsables de coordinar i programar les activitats i fer acompanyament als alumnes) 1500€
Total1500€

Aquí us deixem el document original en format PDF