P201901 – Escola de Pares

Descripció general

Realització de xerrades entorn l’ús del mitjans audiovisuals i els dispositius mòbils, tablets, pantalles, etc.

Realització de tallers pràctics entorn el suport de les famílies al treball en metodologies amb utilització de noves tecnologies o dispositius mòbils, en xarxa, tablets, etc. Justificació́ i objectius.

 

Els objectius que pretenen aquestes propostes és resoldre la necessitat creixent de les famílies per estar al dia del mitjans que els seus fills utilitzen a l’aula i fora d’ella, i per altre banda aconsellar i prevenir davant els avantatges però també els riscos en l’ús de les tecnologies mòbils i digitals.

Les xerrades i tallers estan fonamentalment dirigides a les famílies però poden assistir alumnes i docents.

Activitats i calendari

Les activitats d’acord amb la programació d’aula i escolar es realitzaran al llarg de tot el curs. Festival

Difusió

  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Excola
  • XXSS de la Cooperativa

Recursos i pressupost

Reserva 300€
   
Total 300€

 

Aquí us deixem el document original en format PDF