L’Assemblea

Es convocaran un mínim d’una Assemblea ordinària anual cap als volts de Febrer per la presentació de resultats econòmics del any anterior, seguiment de projectes, i aprovació de pressupostos per l’any vinent.

A més, es convocarà una Assemblea Extraordinària Formada cap a final de curs, on s’aprovaran els projectes del curs següent.

L’Assemblea està formada per tots els socis, tan consumidors com col·laboradors, amb un vot per soci que serà ponderat per mantenir la proporció de 60% de consumidors i 40% de col·laboradors.

Les votacions seran aprovades, per norma general, per majoria simple.

Segons els estatus, s’acceptarà el vot delegat, amb un màxim de 3 vots delegats per soci present, validats abans de l’inici de l’Assemblea.