P202303 – Creixen GOAR Junior Report

Descripció

Creixen GOAR Junior Report és la Revista Digital de Centre, on els alumnes són els creadors del seu contingut. És un projecte que es va implantar al curs 2020-2021 i ha continuat el 2021-2022. Podeu consultar el projecte original plantejat el curs 2020-2021 , així com la publicació en línia de la revista

Aquest projecte requereix una renovació anual per part de l’empresa que dona el servei, i proposem, per tant, donar continuïtat al projecte assumint el cost de la renovació com a projecte de la Cooperativa.

On, quan i a qui va destinat

A diferència d’altres anys, en què el seu us era voluntari, aquest darrer any el seu ús ja ha sigut obligatori i en conseqüència, d’aquest projecte en farà ús de dues hores setmanals del currículum de 2n de l’ESO i de 4t de l’ESO durant tot l’any.

Recursos necessaris

Els cost d’aquest projecte és de 2.028 € que inclou la quota anual de la xarxa RED, amb el suport de tot el maquinari i programari necessari, inclou també a dos professionals que coordinen, gestionen, fan seguiment i correcció periodística de la revista.

Com ho valorarem

A principi de curs es marcarà una qualitat i quantitat de publicacions per curs i en finalitzar analitzarem l’assoliment d’aquests objectius, sense perdre de vista el nivell d’assoliment de les competències: comunicatives, gestió i tractament d’informació, de recerca i de coneixement i interacció amb el món.

Valoració

El projecte aquest any ha tornat a fer-se a 2ESO i a 4ESO. A 2ESO s’ha fet el projecte en anglès i a 4ESO en català i algun article en castellà. S’han publicat tot tipus d’articles (notícies, articles d’opinió, entrevistes, reportatges…). El seguiment i acompanyament de la periodista professional i el fet que els articles es publiquin en un web ha tornat a fer que
l’aprenentatge sigui molt contextualitzat.