P202201 – Escola de Pares

Descripció general

Tornem a propossa la Escola de Pares com a proposta per resoldre la necessitat creixent de les famílies per estar al dia del mitjans que els seus fills utilitzen a l’aula i fora d’ella, i per altre banda aconsellar i prevenir davant els avantatges però també els riscos en l’ús de les tecnologies mòbils i digitals.

Aquest cop, pretenem fer una formació online sobre la plataforma ClickEdu, tant la versio d’escriptori com mobil.

Activitats i calendari
  • La data i horari de realització quedarà pendent de concretar
  • Durada de 2h
  • Formacio en linia
Difusió
  • Pàgina Web de la Cooperativa
  • XXSS de l’Escola
  • XXSS de la Cooperativa
  • Circular a traves de correu electrònic
Recursos i pressupost
Sessio Online de 2 hores de durada300€
Total300€
Avaluació
  • Nombre d’assistents
  • Enquesta de satisfacció per les famílies