P202311 – Renovació de notebooks per ús del professorat

Descripció

Els equips d’una part del professorat ja tenen sis anys de vida i comencen a fallar, cosa que fa necessària una renovació.

El que volem aconseguir és els docents no tinguin incidències informàtiques, sobretot, en el moment d’impartir la classe, cosa que evidentment té un impacte sobre l’agilitat de l’ensenyament dels nostres alumnes.

On, quan i a qui va dirigit

Els destinataris prioritaris són els professors de 1r cicle de l’ESO, que són els que en fan un ús més intensiu, i donat que són els que van iniciar l’ús de notebooks a l’Escola, són els primers que es van adquirir i, per tant, els tecnològicament més antics.

Recursos necessaris

El cost de renovació de 10 equips és d’uns 3.500 €.

Com ho valorarem

El professorat, amb l’ús continuat d’aquests nous equips, valorarà si el model i característiques el mateix s’adapten a les necessitats i si s’ha reduït el nombre d’incidències informàtiques durant les classes.