P202308 – Disseny, simulació i muntatge de circuits pneumàtics

Descripció

Al currículum de Tecnologia de 4t de l’ESO i al Batxillerat Tecnològic apareix el tema de pneumàtica. El que ens plantegem amb aquest projecte és que l’alumne pugui dissenyar diferents circuits pneumàtics, simular-los i que posteriorment tingui la possibilitat de fer el seu muntatge amb components reals.

Fins ara aquest contingut la donem de forma totalment teòrica, ja que no disposem de cap KIT de pneumàtica perquè els alumnes tinguin la possibilitat de veure a la pràctica el funcionament d’aquests circuits. Considerem que si l’alumne té la possibilitat de veure per ell mateix el funcionament d’aquests sistemes, assimilarà molt millor els conceptes i tindrà un primer contacte amb la pneumàtica, amb una altíssima presencia als processos de fabricació i manipulació i serà un fet diferenciador i innovador de la nostra Escola, ja que molt poques escoles poden disposar-ne d’un.

On, quan i a qui va dirigit

Aquest projecte va destinat als alumnes que faran Tecnologia a 4t de l’ESO i Tecnologia Industrial al batxillerat, i serà emprat únicament durant el període en què s’imparteix les matèries de pneumàtica.

Recursos necessaris

una de les raons que fa que molt pocs centres puguin fer les pràctiques de pneumàtica és el cos elevat d’aquests components. El cos d’un kit complet amb compressor és de 1.800 €.

Com ho valorarem

Els professor de Tecnologia valorarà l’acceptació d’aquestes pràctiques per part del alumnat i si ha ajudat a l’assoliment de les competències.