Convocatòria de III Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum de l’Escola GOAR

Des del Consell Rector de la Cooperativa de Consum Escola GOAR, i
desitjant que tots gaudiu de bona salut, us informem que segons l’article 18 dels
estatuts, L’Assemblea General Ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada
a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. Aquesta
Assemblea no podrà dur-se a terme tal com la vàrem celebrar l’any passat, però es
farà igualment via telemàtica, sense socis assistents i segons la normativa de Covid19.


Per tant, us convoquem a tots els socis a la III Assemblea General Ordinària
de la Cooperativa de Consum GOAR
que se celebrarà telemàticament al domicili
social de la Cooperativa, el día 24 de febrer 2021 a les 18:00 h, en única
convocatòria, i que per la situació de pandèmia, no permetrà l’assistència física de
socis, però es retransmetrà en directe a traves d’un canal YouTube al que podreu
accedir, en l’hora fixada, a traves de la nostre web, a l’enllaç :


https://cooperativaescolagoar.org/III-Assemblea-Ordinaria

En aquesta reunió es faran públic els resultats de les votacions corresponents
als punts 2 i 3 de l’Ordre del dia. En breu, us remetrem un nou comunicat en que
s’explicarà com participar d’aquesta votació, que també es farà per via telemàtica.
Us recordem que segons l’article 6.c els socis consumidors
tenen l’obligació d’assistir i participar en les reunions d’assemblea degudament
convocades.

Posteriorment a la Assemblea, us enviarem l’acta amb el resultat per escrit de
les votacions, i de les decisions presses a l’Assemblea General.

ORDRE DEL DIA

  1. Presentació dels comptes curs 2019-2020.
  2. Aprovació balanç i del compte de resultats per presentar a les Administracions.
  3. Aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC).
  4. Precs i preguntes*
    (*)Les preguntes les podeu fer prèviament via correu electrònic a
    info@coop.escolagoar.cat, abans de la Assemblea o bé al xat del Canal de Youtube, el
    mateix 24 de febrer durant l’Assemblea i es contestaran durant l’emissió.

Podeu consultar aqui la circular de la convocatòria.

Publicado en Uncategorized.