Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum de l’Escola GOAR


Per acord del Consell Rector convoquem a tots els socis a la propera Assemblea General Ordinària de la Cooperativa de Consum Goar que es celebrarà al centre municipal de promoció econòmica Can Calderón, carrer Andorra 64 de Viladecans, el dia 27 de febrer 2020 a les 18:00 h en primera convocatòria i 18:15 h en segona convocatòria.

Us recordem que segons l’article 6.c els socis consumidors tenen la obligació d’assistir a les reunions d’assemblea degudament convocades, en el cas que no es pugui assistir o delegar el vot, poden enviar la justificació de no assistència al correu electrònic info@coop.escolagoar.cat.


Per agilitzar la identificació dels assistents, s’haurà de presentar el carnet de soci de la cooperativa. Si no disposeu encara del carnet, aquest mateix dia el podreu recollir.

Tal com estableixen els estatus, cada representant només pot tenir dos vots delegats i la representació ha d’esser per escrit , que s’haurà de fer amb el document adjunt

ORDRE DEL DIA
    1. Presentació dels comptes curs 2018-2019.
    2. Aprovació balanç i del compte de resultats per presentar a les Administracions.
    3. Presentació dels projectes adquirits.
    4. Presentació dels projectes per executar en el curs 2019-2020.
    5. Presentació dels pressupostos 2019-2020.
    6. Plecs i preguntes.


Esperant la seva assistència, rebeu una cordial salutació.


Yolanda Cortés Esparcia.
Presidenta.

Viladecans, a 10 de febrer de 2020.

 

Podeu consultar aqui la circular de la convocatòria.

Publicado en Uncategorized.