P202312 – Escola de Pares

Descripció

L’objectiu de l’Escola de Pares és donar formació a les famílies en eines i habilitats que ens ajudi a recolzar als nostres fills a casa.

L’any passat vàrem fer una formació en ClickEdu, que va tenir una bona acollida, i aquest any per exemple proposem fer una sobre “Innovamat: Com recolzar al teu fill en matemàtiques”, mitjançant la col·laboració d’algun mestre que es pugui ensenyar la metodologia i el vocabulari d’INNOVAMAT que li estan explicant cada dia a classe.

El que volem aconseguir és que les famílies aprenguin com es treballa amb INNOVAMAT, per poder donar suport als nostres fills, ja que és un mètode nou i molt diferent del que vàrem utilitzar nosaltres per aprendre.

Si arriben a un quòrum correcte, es podria fer un dia formació per 1er i 2on, altre per 3r i 4rt i altra per 5è i 6è.

On, quan i a qui va dirigit

Els destinataris prioritaris són les famílies de cicle inicial , i les dates de les formacions estan encara per determinar, però preferiblement, a l’inici del curs, entre els mesos d’octubre i novembre.

Recursos necessaris

El cost aproximat que s’abonaria al mestre que doni les classes seria de 400 €.

Com ho valorarem

Un cop feta la formació passarem un qüestionari de satisfacció als participants.