P202201 – Escola de Pares

Descripció

En la mateixa linia ja realitzada en el projecte P201901, es preten la realització de xerrades entorn l’ús del mitjans audiovisuals i els dispositius mòbils, tablets, pantalles, etc. així com tallers pràctics entorn el suport de les famílies al treball en metodologies amb utilització de noves tecnologies o dispositius mòbils, en xarxa, tablets, etc.

Els objectius que pretenen aquestes propostes és resoldre la necessitat creixent de les famílies per estar al dia del mitjans que els seus fills utilitzen a l’aula i fora d’ella, i per altre banda aconsellar i prevenir davant els avantatges però també els riscos en l’ús de les tecnologies mòbils i digitals. Les xerrades i tallers estan fonamentalment dirigides a les famílies però poden assistir alumnes i docents.

Activitats i calendari

Pendent de planificar

Difusió
  • Butlletí trimestral de l’Escola
  • Pàgina Web de l’Escola
  • XXSS de l’Excola
  • XXSS de la Cooperativa